Yapay (Bağırsak) Mesane Nedir?

Yapay (bağırsak) mesane, bağırsakların bir kese haline getirilmesiyle yapılan yeni idrar kesesidir. Mesane kanseri, mesane duvarı içerisindeki hücrelerde anormal büyüme olması şeklinde gelişen bir kanser türüdür. Bu hücreler bazı nedenlerden dolayı normal hücre özelliklerini yitirerek kontrolsüz bir şekilde çoğalmakta ve mesanede kanser oluşumuna neden olmaktadır. Mesane kanseri nedeniyle mesanenin alınması gerekebilir. Bu hastalara bağırsaklar kullanılarak yapay mesane yapılmakta ve böylece hastanın yaşam kalitesinin düşmesi engellenmektedir.

Mesane Kanseri Türleri Nelerdir?

Mesane kanserinin farklı türleri bulunmaktadır. Bunlar;

 • Ürepiteliyal Karsinom : Mesanenin duvarını döşeyen ve değişici epitel adı verilen hücrelerden kaynaklanan bir kanser türüdür.
 • Yassı Epitel Hücreli Karsinom : Enfeksiyon veya irristasyona maruz kalan mesanenin yassı epitel hücrelerinden kaynaklanan bir kanser çeşididir.
 • Adenokarsinom : Mesanedeki salgı hücrelerinden köken alan kanser türüdür.

Mesane Kanseri Nedenleri Nelerdir?

Mesane kanserinin nedeni tam olarak belli değildir. Mesane kanseri nedenleri arasında  en önemli iki risk faktörü, sigara kullanımı ve bazı kimyasal maddelere maruz kalmaktır. Sigara ve diğer tütün ürünlerinin kullanımına bağlı olarak vücudun maruz kaldığı kimyasal maddeler böbreklerden süzülerek idrara geçer. Mesanede biriken idrar içinde bulunan  bu maddeler, mesanedeki hücre yapısının bozulmasına neden olabilmektedir. Mesane kanserine neden olabilen başlıca risk faktörleri şu şekilde sıralanabilir;

 • Yaş : Mesane kanseri hastalarının çoğu 50 yaşın üzerindeki kişilerde görülür.
 • Cinsiyet : Mesane kanseri erkeklerde, kadınlardan 3 kat daha fazla görülmektedir.
 • Sigara kullanımı
 • Kimyasallar : Tekstil, kauçuk, deri, baskı gibi endüstrilerde kullanılan kimyasallara maruz kalmak risk oranını arttırmaktadır.
 • Kronik mesane enfeksiyonları
 • Yağlı gıdalarla beslenmek
 • Katkı maddesi içeren besinlerin tüketimi
 • Ailede mesane kanseri öyküsü olması
 • Siklofosfamid ile kemoterapi alınmış olması
 • Mesaneye komşu bölgelere radyoterapi tedavisi uygulanmış olması

Mesane Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Mesane kanserinin en önemli belirtileri şunlardır;

 • İdrarda kan görülmesi en yaygın görülen mesane kanseri belirtisidir. Sancısız bir kanamadır. İdrarda kan şiddeti hastadan hastaya değişiklik gösterebilmektedir. Bazı hastalar, idrarlarındaki kanı çıplak gözle görebilir. Bazı hastalarda ise idrardaki kanı görebilmek için mikroskop altında inceleme yapılması gerekir. Kanamaların pıhtı şeklinde görülebilmesi de mümkündür. İdrarda kan görülmesi mutlaka mesane kanserine işaret etmez. Böbrek taşı veya enfeksiyon nedeniyle de ortaya çıkabilir.
 • Ağrılı idrara çıkma, mesane kanserinde görülen bir diğer belirtidir.
 • Sık idrara çıkma problemi, mesane kanserine işaret edebilmektedir.
 • İdrar yaparken zorlanma veya idrara çıkamama belirtileri de mesane kanserinde görülebilmektedir.
 • Sırt ağrısı ve karnın alt kısmında ağrı, özellikle ileri evre mesane kanserinde görülür.
 • İleri evre hastalıkta iştahsızlık ve buna bağlı olarak kilo kaybı yaşanabilir.

Mesane Kanseri Tanısı Nasıl Konulmaktadır?

Mesane kanseri tanısı için öncelikle hastanın şikayetlerinden ya da tahlil sonuçlarından şüphelenilerek araştırma yapılmaktadır. Yapılan muayenede kanser işaretleri araştırılmalıdır. Bunlar;

 • Karın ve karaciğerde şişkinlik ya da kitle araştırılmaktadır.
 • Kasık, karın ve boyunda lenf bezleri muayene edilmelidir.

Yapılan muayenenin ardından bazı tetkiklerin yapılması gerekebilmektedir. Mesane kanserinde idrar tahlili ve görüntüleme yöntemleri de tanıya yardımcı olur. Mesane kanseri tanısında kullanılan yöntemler şunlardır;

 • İdrar tahlili
 • İdrar sitolojisi
 • İdrar kültürü
 • İdrar tümör marker testleri
 • Ultrason
 • Bilgisayarlı tomografi
 • IVP
 • Retrograd pyelogram
 • MR
 • PET-CT taraması
 • Göğüs röntgeni

Mesane kanseri tanısında muayene, idrar testleri ve görüntüleme yöntemlerinin yanı sıra sistoskopi de kullanılabilmektedir. Sistoskopi, bir endeskop ile idrar kanalı ve mesanenin içi incelenmektedir. Bu sayede mesanenin içi gözle görülebilir. Eğer gerek duyulursa sistoskopi sırasında dokulardan parça alınarak, inceleme için patoloji laboratuvarına gönderilir.

Mesane Kanseri Tedavi Edilebilir Mi?

Mesane kanseri tedavi edilebilen bir kanser türüdür. İdeal tedavi yönteminin belirlemesinde hastanın sağlık durumu, kanserin türü, kanserin derecesi ve kanserin evresi önemlidir. Mesane kanserinin cerrahi tedavisinde kullanılan yöntemler şunlardır;

 • TUR Ameliyatı : TUR ameliyatı, masane kasını tutmamış olan tümörlerin tedavisinde kullanılmaktadır. TUR ameliyatı hem tedavi hem de tanı için kullanılmaktadır. TUR ameliyatı, genel anestezi veya spinal anestezi altında gerçekleştirilir. İdrar kanalından girilerek yapılan bir ameliyattır. Yani vücutta herhangi bir kesi yapılmasına gerek yoktur. TUR ameliyatında ucunda tel olan bir alet ile mesane kanseri kesilerek çıkarılmaktadır.
 • Parsiyel sistektomi : İdrar kasesinin kanserli kısmının çıkarılması işlemidir.
 • Radikal sistektomi : Radikal sistektomi ameliyatında, içindeki kanser ile birlikte mesanenin tamamı çıkarılmaktadır. Bunun yanında mesanenin çevresindeki bazı doku ve organlar da çıkarılmaktadır.
 • Yapay mesane : Radikal sistektomi ameliyatı ile hastaların mesanesinin tamamı alınmaktadır. Bu nedenle idrar yollarının yeniden şekillendirilmesi gerekmektedir. Hastanın bağırsağının bir kısmı alınarak bir torba haline getirilir. Oluşan bu torbaya yeni mesane ya da yapay mesane adı verilir.

Yapay (Bağırsak) Mesane Nedir?

Yapay ya da bağırsak mesane, mesane kanserinde mesanenin çıkarılması sonrası bağırsaklardan oluşturulan bir torbadır. Bu torba içinde idrarı depolar. Kas tutulumu yapan, yüksek dereceli,  çok büyük, yaygın ve kapalı ameliyat sonrası ilaç ya da BCG tedavisine cevap vermeyen mesane kanserlerinde, hastanın idrar kesesinin alınması gerekir. Mesanesi alınan hastalar yapay mesane için aday hastalardır.

Yapay (Bağırsak) Mesane Nasıl Yapılır?

Yapay (bağırsak) mesane ameliyatında, genellikle ince bağırsaklardan yaklaşık 50 cm uzunluğunda bir parça alınır. Bu bağırsak parçası, bir keseye benzeyecek biçimde şekillendirilir. Böbreklerden gelen iç idrar kanalları bu keseye bağlanır. Yeni oluşturulan mesanenin bir ucu da idrar kanalına bağlanır. Başarılı bir yapay mesane ameliyatının ardından kişi normal yaşamına dönmektedir. Yapay mesane ameliyatı sonrası  hastaların 7 -10 gün hastanede kalması gerekebilir.

Yapay (Bağırsak) Mesane Avantajları Nelerdir?

yapay mesane avantajları
yapay mesane avantajları

Yapay mesanenin sağladığı faydalar şu şekilde sıralanabilir;

 • Hastalar karınlarında idrar torbası taşımak zorunda kalmaz.
 • Sosyal olarak kabul edilebilir
 • Hastanın yaşam kalitesini düşürmez.
 • Hastaların daha konforlu bir hayat sürmesine imkan tanır.

 

Yorum Yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.